http://www.urbanmag.be/dyn/servlet/frameset?type=artikel_muziek&action=show&artikel=788

Urban Mag

Belgium:

DONNA SUMMER, This Needs To Be Your Style(Irritant Records)

Als je het ons vraagt, dan zaait de Amerikaan Jason Forrest aka Donna Summer gewoon opzettelijk verwarringŠ Als pseudoniem bezigt hij de naam van een kitschpopzangeres uit de jaren ¹70. This Needs To Be Your Style is een venijnige sneer naar de steeds opdringeriger wordende muziekindustrie. De hoesfoto¹s zijn ogenschijnlijk ergens gejat uit de kelder van een of ander goor en smerig repetitiehok van een onbekend en crapuleus metalbandje. De recente doortocht van Forrest op het alternatieve Belgische muziekfestival Pukkelpop verliep dan ook niet geheel onopgemerkt. Om de tuin geleid door de naam en de referenties vonden enkele naïeve muziekrecensenten van onze zogenaamde Œkwaliteitspers¹ het nodig om Forrest op hun lijstje van Œte mijden groepen¹ te zwieren, tussen echt gespuis als Sum 41 of Limp Bizkit. Qua gevoel voor slechte smaak hoort Forrest daar waarschijnlijk wel ergens thuis. Hij vond het ongetwijfeld ook wel leuk. Onze vrolijke vrienden, de serieuze muziekrecensenten, hadden dit niet door en dus zet hij ze schuddebuikend een neus. Weten zij veel dat ŒThis Needs To Be Your Style¹ eigenlijk één van de spannendste albums van 2003 is. Moeten ze maar eens luisteren! De sound van Forrest is sprankelende en pure plunderphonics met kloten, pionier John Oswald waardig. Jason geeft het genre een zetje in de rug want het klopt echt allemaal: van de nogal overduidelijke The Cure-samples op het enerverende ŒThe Magnanimous¹ tot de korte ambient-achtige intermezzo¹s ŒThe Stenberg Brothers¹ en ŒMelodrama In Transformation¹. ŒAccept The Cheap¹ is sublieme kitsch met zijn gestolen citaten van Stars On 45 en J. Geils Band. Forrest is bovendien de enige die een hectische en spitante buitengewoon grappige supermix van U2 en Supertramp klaarspeelt en het nog goed kan laten klinken ook. ŒThis Needs To Be Your Style¹ dendert met een genadeloze reuzevaart door 30 jaar popindustrie en doet dat met zoveel verve dat we er een beetje zeeziek van werden. Info over de activiteiten van Jason Forrest vind je op.

 

in English (sort of):

If you ask it us, then the American Jason Forrest aka Donna Summer simply deliberately misfiring... As a pseudonym bezigt he the name of kitschpopzangeres from the seventies This Needs To Be Your Style are a virulent sneer to the always more insistent becoming music industry. The cover photograph has been apparently somewhere pinched from the cellar of or other one goor and sordid repetitiehok of unknown and crapuleus metalbandje. The recent passage of Forrest on the alternative Belgian music festival Pukkelpop went thus not entirely unnoticed. For the garden conducted by the name and the references some naive muziekrecensenten of our so-called ` found quality press ' it necessary to avoid groups ' Forrest on their lijstje of ` to sway, between real rabble such as Sum 41 or Limp Bizkit. With regard to feeling for bad taste Forrest belong there probable, however, somewhere. He found it undoubtedly also nice. Our lively friends, the serious muziekrecensenten, did not have this and therefore persevere he them a rocking nose. To know they much that ` This Needs To Be Your Style actual one of the tense albums of 2003 are. Must listen them! The sound of Forrest is sparkling and pure plunderphonics with kloten, pioneer John Oswald worthy. Jason give the genre zetje in the back because it is correct really all: of the rather obvious The Cure-samples on the enerverende ` The Magnanimous ' to the short ambient interludes ` The Stenberg Brothers ' and ` melodrama in Transformation. ` Accept The Cheap sublime kitsch with its citaten of rigid On 45 and J. geils link are stolen. Forrest are moreover the some which hectische and spitante extraordinarily funny super mix of U2 and Supertramp manage and it still well can leave latches also. ` This Needs To Be Your Style rumbles with merciless reuzevaart by 30 years headstock industry and does that with so much liveliness that we a beetje seasick there of became. Information concerning the activities of Jason Forrest finds you.